Xu Hướng 9/2023 # Excel: Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Today() Để Trả Về Ngày Hiện Tại # Top 17 Xem Nhiều | Hatdaunho.edu.vn

Excel: Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Today() Để Trả Về Ngày Hiện Tại

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, sự chính xác và hiệu quả trong việc quản lý dữ liệu là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Và Excel đã từ lâu trở thành công cụ không thể thiếu để xử lý số liệu và tính toán trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Một trong những hàm quan trọng nhất của Excel là hàm TODAY(), cho phép người dùng trả về ngày hiện tại theo định dạng dd/mm/yyyy.

Hướng dẫn sử dụng hàm TODAY() không chỉ giúp bạn nắm bắt được thời gian chính xác, mà còn mang lại sự tiện lợi và khả năng tự động cập nhật thông tin. Bài viết này sẽ đi vào chi tiết về cách sử dụng hàm TODAY() trong Excel và các ứng dụng thực tế của nó trong công việc hàng ngày. Nếu bạn mong muốn tối ưu hoá công việc và áp dụng những phương pháp mới nhất, hãy tiếp tục đọc để khám phá thêm về tính năng này và mở ra tiềm năng đổi mới tiềm ẩn của Microsoft Excel.

Công dụng của hàm TODAY() trong Excel

Hàm TODAY() trong Excel là một trong những hàm phổ biến được sử dụng để trả về ngày hiện tại. Công dụng của hàm này là giúp người dùng thuận tiện trong việc lấy thông tin về ngày tháng hiện tại mà không cần phải nhập thủ công. Khi được áp dụng vào một ô tính toán, hàm TODAY() sẽ tự động cập nhật kết quả theo ngày hiện tại.

Một ứng dụng thiết thực của hàm TODAY() là trong việc theo dõi và đánh giá các thay đổi theo thời gian. Với việc tích hợp hàm này vào các công thức tính toán, người dùng có thể tự động cập nhật thông tin liên quan đến ngày giờ hiện tại. Ví dụ, khi áp dụng hàm TODAY() vào một ô tính toán, nếu ngày hiện tại là 15/10/2022, ô tính toán sẽ tự động trả về kết quả “15/10/2022”. Điều này rất hữu ích trong việc theo dõi các chỉ số tài chính hàng ngày hoặc lưu trữ thông tin liên quan đến các sự kiện diễn ra theo thời gian.

Ngoài ra, hàm TODAY() cũng có thể được sử dụng để tính toán khoảng cách thời gian giữa hai ngày. Bằng cách trừ một ngày khác với kết quả của hàm TODAY(), người dùng có thể biết được số ngày chênh lệch giữa hai ngày đó. Ví dụ, nếu muốn tính số ngày từ ngày 1/1/2022 đến ngày hiện tại, ta có thể sử dụng công thức “=TODAY()-DATE(2022,1,1)”. Kết quả trả về sẽ là số ngày kể từ 1/1/2022 đến ngày hiện tại. Điều này rất hữu ích trong việc tính toán khoảng cách thời gian hoặc theo dõi các sự kiện diễn ra trong tương lai hoặc quá khứ.

Cú pháp và cách sử dụng hàm TODAY()

Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào cú pháp và cách sử dụng hàm TODAY() trong Excel. Đầu tiên, để sử dụng hàm này, ta chỉ cần gõ “=TODAY()”vào ô nơi muốn trả về ngày hiện tại. Khi nhấn Enter, Excel sẽ tự động tính toán và hiển thị ngày hiện tại.

Hàm TODAY() không yêu cầu bất kỳ đối số nào và trả về giá trị ngày hiện tại theo định dạng ngày/tháng/năm. Giá trị này sẽ được cập nhật tự động mỗi khi bạn mở lại tệp tin hoặc khi có thay đổi về ngày trong hệ thống.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là giá trị được trả về bởi hàm TODAY() là giá trị tĩnh và không thay đổi theo thời gian. Điều này có nghĩa là nếu bạn lưu lại một công thức chứa hàm này trong một ô và sau đó mở lại file sau một thời gian, giá trị của công thức đó vẫn là ngày ban đầu bạn nhập vào.

Với cú pháp và cách sử dụng hàm TODAY() như vậy, bạn có thể dễ dàng theo dõi và cập nhật ngày hiện tại trong Excel. Hãy thử áp dụng hàm này vào công việc của bạn và trải nghiệm sự tiện ích mà nó mang lại.

Định dạng ngày tháng trong hàm TODAY()

Ngày tháng là một yếu tố quan trọng trong việc phân tích dữ liệu và thực hiện các tính toán trong Excel. Hàm TODAY() được sử dụng để trả về ngày hiện tại, tạo thuận lợi cho việc theo dõi và cập nhật thông tin liên quan đến thời gian. Tuy nhiên, để hiển thị ngày tháng theo đúng định dạng hoặc áp dụng các tính toán phức tạp liên quan đến ngày tháng, chúng ta cần biết cách định dạng ngày tháng trong hàm TODAY().

Khi sử dụng hàm TODAY(), Excel sẽ trả về giá trị ngày hiện tại theo định dạng mặc định của máy tính. Tuy nhiên, bạn có thể tuỳ chỉnh định dạng này bằng cách sử dụng các ký tự đặc biệt để xác định cách hiển thị ngày tháng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng ký tự “dd”để hiển thị ngày, “mm”để hiển thị tháng và “yyyy”để hiển thị năm. Bạn có thể kết hợp các ký tự này với nhau hoặc với các ký tự khác như “/”, “-“để tạo thành định dạng ngày tháng mong muốn.

Định dạng ngày tháng trong hàm TODAY() cũng cho phép áp dụng các tính toán phức tạp liên quan đến ngày tháng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm DATE() để tạo ra một ngày mới bằng cách chỉ định các giá trị cho ngày, tháng và năm. Sau đó, bạn có thể sử dụng các hàm như DAY(), MONTH(), YEAR() để trích xuất thông tin từ ngày mới này. Điều này rất hữu ích trong việc tính toán khoảng cách giữa hai ngày hoặc kiểm tra xem một ngày có thuộc vào một khoảng thời gian nào đó hay không.

– Sử dụng ký tự “dd”để hiển thị ngày. – Sử dụng ký tự “mm”để hiển thị tháng. – Sử dụng ký tự “yyyy”để hiển thị năm. – Kết hợp các ký tự với nhau hoặc với các ký tự khác như “/”, “-“để tạo thành định dạng mong muốn. – Sử dụng hàm DATE() để tạo ra một ngày mới và các hàm DAY(), MONTH(), YEAR() để trích xuất thông tin từ ngày này.

Tự động cập nhật ngày hiện tại trong bảng tính Excel

Phần trước chúng ta đã tìm hiểu về cách định dạng ngày tháng trong hàm TODAY() trong Excel. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá cách tự động cập nhật ngày hiện tại trong bảng tính Excel.

Để tự động cập nhật ngày hiện tại trong bảng tính Excel, chúng ta có thể sử dụng hàm TODAY() kết hợp với một số công thức và tính năng khác của Excel. Một trong những cách phổ biến là sử dụng công thức IF và NOW để kiểm tra xem có thay đổi ngày hay không, sau đó tự động cập nhật giá trị theo ngày mới nhất.

Một ví dụ cụ thể là sử dụng công thức =IF(NOW()>A1,TODAY(),A1) trong ô A2. Trong đó, A1 là ô chứa ngày cuối cùng được cập nhật. Nếu ngày hiện tại lớn hơn giá trị của A1, ô A2 sẽ tự động hiển thị ngày hiện tại bằng hàm TODAY(). Ngược lại, nếu không có sự thay đổi về ngày, ô A2 sẽ giữ giá trị của A1.

Với việc áp dụng các công thức và tính năng này, chúng ta có thể dễ dàng tự động cập nhật ngày hiện tại trong bảng tính Excel mà không cần phải thay đổi giá trị thủ công. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu trong bảng tính. Hãy thử áp dụng những phương pháp này vào công việc của bạn và trải nghiệm sự tiện ích và linh hoạt mà Excel mang lại.

Sử dụng hàm TODAY() để tính tuổi

1. Hàm TODAY() trong Excel là một hàm xử lý ngày tháng để trả về ngày hiện tại trong khung Excel. 2. Để tính tuổi trong Excel, chúng ta cần sử dụng hàm TODAY() để trả về ngày hiện tại. 3. Sau đó, chúng ta cần tính tuổi của một người bằng cách trừ ngày hiện tại trả về bởi hàm TODAY() với ngày sinh của họ. 4. Kết quả cuối cùng sẽ là số tuổi của người đó, được tính bằng cách trừ ngày hiện tại với ngày sinh của họ.

Cách sử dụng hàm TODAY()

Hàm TODAY() trong Excel là một công cụ mạnh mẽ giúp tính toán ngày hiện tại. Khi được sử dụng đúng cách, hàm này có thể giúp bạn tính tuổi của mình dễ dàng và chính xác. Để sử dụng hàm TODAY(), bạn chỉ cần nhập “=TODAY()”vào ô muốn hiển thị ngày hiện tại. Kết quả sẽ tự động cập nhật khi bạn mở hoặc lưu lại tệp tin.

Bên cạnh việc tính tuổi, hàm TODAY() còn có thể được sử dụng để tính khoảng thời gian giữa hai ngày bất kỳ. Bạn chỉ cần trừ ngày kết thúc cho ngày bắt đầu để tính số ngày chênh lệch giữa hai ngày đó. Ví dụ, nếu bạn muốn biết số ngày đã trôi qua từ sinh nhật của bạn đến hiện tại, bạn có thể sử dụng công thức “=TODAY()-A1”, trong đó A1 là ô chứa ngày sinh nhật của bạn.

Việc sử dụng hàm TODAY() không chỉ tiết kiệm thời gian và công sức, mà còn giúp gia tăng hiệu suất làm việc với các thông tin liên quan đến ngày tháng trong Excel. Với khả năng tự động cập nhật ngày hiện tại, bạn không cần phải thay đổi công thức mỗi khi muốn biết ngày mới nhất. Hàm TODAY() là một công cụ hữu ích và tiện lợi cho việc tính toán và theo dõi các thông tin liên quan đến ngày tháng trong Excel.

Làm thế nào để tính tuổi bằng hàm TODAY

Trong Excel, hàm TODAY() không chỉ giúp tính toán ngày hiện tại mà còn có thể được sử dụng để tính tuổi của một người. Bằng cách trừ ngày sinh nhật từ ngày hiện tại, ta có thể dễ dàng biết được số tuổi hiện tại của mình. Việc sử dụng hàm này mang lại nhiều lợi ích cho việc tính toán và theo dõi thông tin liên quan đến ngày tháng trong Excel.

Để tính tuổi bằng hàm TODAY(), bạn chỉ cần nhập ‘=TODAY()-A1’ vào ô muốn hiển thị kết quả. Trong đó, A1 là ô chứa ngày sinh nhật của bạn. Khi sử dụng công thức này, kết quả sẽ tự động cập nhật khi bạn mở hoặc lưu lại tệp tin. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc cập nhật thông tin về tuổi.

Việc sử dụng hàm TODAY() để tính tuổi không chỉ đơn thuần là một phương pháp tiện lợi, mà còn mang lại khả năng theo dõi và xác định tuổi chính xác. Với khả năng tự động cập nhật ngày hiện tại, bạn không cần phải thay đổi công thức mỗi khi muốn biết tuổi mới nhất. Đây là một công cụ hữu ích và tiện lợi giúp bạn theo dõi và tính toán thông tin liên quan đến ngày tháng trong Excel.

Tính số ngày còn lại đến một ngày cụ thể sử dụng hàm TODAY()

Sử dụng hàm TODAY() trong Excel, người dùng có thể tính toán số ngày còn lại đến một ngày cụ thể. Hàm này trả về ngày hiện tại và có thể được sử dụng để so sánh với một ngày mong muốn. Để tính số ngày còn lại, ta chỉ cần lấy ngày mong muốn trừ đi ngày hiện tại. Kết quả sẽ cho biết số ngày còn lại đến ngày mong muốn.

Ví dụ, nếu ta muốn biết số ngày còn lại đến một kỳ nghỉ du lịch vào ngày 15/12/2022, ta có thể sử dụng hàm TODAY() để lấy ngày hiện tại và trừ đi 15/12/2022. Kết quả sẽ là số ngày còn lại đến kỳ nghỉ du lịch mong muốn.

Sử dụng hàm TODAY() giúp ta linh hoạt tính toán số ngày còn lại đến các sự kiện hay kỳ vọng trong tương lai. Điều này mang lại tiện ích cho việc tổ chức công việc và lập kế hoạch trong cuộc sống hàng ngày.

Sử dụng hàm TODAY() để tính thời gian trôi qua

Hàm TODAY() trong Excel không chỉ giúp bạn trả về ngày hiện tại một cách dễ dàng, mà còn có thể được sử dụng để tính thời gian trôi qua. Chức năng này đem lại lợi ích lớn cho những công việc liên quan đến quản lý thời gian và theo dõi tiến độ. Bằng cách kết hợp TODAY() với các hàm khác, bạn có thể tính toán khoảng cách thời gian từ ngày hiện tại đến một ngày đã cho hoặc tính số ngày đã trôi qua kể từ một sự kiện nào đó.

Một trong những ứng dụng phổ biến của hàm TODAY() là tính toán khoảng cách giữa hai ngày. Bằng cách trừ ngày mong muốn từ hàm TODAY(), chúng ta có thể dễ dàng xác định được số ngày chênh lệch giữa hai sự kiện. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn biết được bao nhiêu ngày còn lại cho một deadline hoặc biết được số ngày đã trôi qua kể từ một sự kiện quan trọng. Việc này giúp bạn theo dõi tiến độ công việc và quản lý thời gian hiệu quả hơn.

Ngoài ra, TODAY() còn có thể được sử dụng để tính toán tuổi của một người hoặc thời gian đã trôi qua từ một ngày đến ngày hiện tại. Bằng cách lấy ngày hiện tại từ TODAY() và trừ đi ngày sinh của một người, bạn có thể tính toán được số tuổi của họ. Tương tự, bằng cách trừ ngày bắt đầu từ ngày hiện tại, bạn cũng có thể tính toán được số ngày đã trôi qua kể từ một sự kiện nào đó. Điều này giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về thời gian và đưa ra các quyết định dựa trên thông tin chính xác.

Với khả năng tính toán linh hoạt và tiện ích của hàm TODAY(), không khó để nhận ra tại sao nó là một công cụ quan trọng trong Excel. Việc sử dụng hàm này không chỉ giúp bạn theo dõi thời gian một cách chính xác, mà còn mang lại cho bạn khả năng tính toán và phân tích thông tin liên quan đến thời gian. Với việc áp dụng TODAY() vào công việc hàng ngày, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

Kết hợp hàm TODAY() với các hàm khác trong Excel

Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá cách kết hợp hàm TODAY() với các hàm khác trong Excel để tận dụng tối đa công cụ này. Khi kết hợp TODAY() với các hàm khác, chúng ta có thể tạo ra những tính toán phức tạp và thông minh dựa trên ngày hiện tại.

Đầu tiên, chúng ta có thể sử dụng hàm TODAY() để tính tuổi của một cá nhân. Bằng cách trừ ngày sinh của cá nhân từ ngày hiện tại, chúng ta có thể tự động tính ra tuổi của người đó. Điều này rất hữu ích trong việc quản lý thông tin cá nhân hoặc tính toán các chỉ số liên quan đến tuổi như lịch làm việc, bảo hiểm xã hội và nghỉ hưu.

Thứ hai, chúng ta có thể sử dụng TODAY() để tính toán số ngày còn lại cho một sự kiện hoặc deadline nào đó. Bằng cách trừ ngày hiện tại từ ngày sự kiện diễn ra, chúng ta có thể biết được bao nhiêu ngày còn lại cho việc chuẩn bị và hoàn thành công việc. Điều này giúp chúng ta tổ chức thời gian một cách hiệu quả và đảm bảo không bỏ lỡ các deadline quan trọng.

Cuối cùng, chúng ta có thể sử dụng hàm TODAY() để tính toán khoảng thời gian giữa hai ngày. Bằng cách trừ ngày bắt đầu từ ngày kết thúc, chúng ta có thể biết được số ngày đã trôi qua hay còn lại giữa hai sự kiện. Điều này hữu ích trong việc theo dõi thời gian hoàn thành một dự án, tính toán số ngày làm việc hoặc tính toán tuổi của một sự kiện nào đó.

Với khả năng linh hoạt và tiện lợi của hàm TODAY() khi kết hợp với các hàm khác trong Excel, chúng ta có thể tạo ra những công cụ tính toán thông minh và hiệu quả. Việc áp dụng các phương pháp mới và sáng tạo vào công việc hàng ngày không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn mang lại hiệu suất làm việc cao hơn. Dùng TODAY() để tận dụng ngày hiện tại và khám phá những ứng dụng mới trong Microsoft Excel!

Ứng dụng thực tế của hàm TODAY() trong công việc

Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng hàm TODAY() trong Excel để trả về ngày hiện tại. Tuy nhiên, hàm này có thể được kết hợp với các hàm khác để áp dụng trong công việc thực tế. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá những ứng dụng thực tế của hàm TODAY() và cách nó giúp ta nâng cao hiệu suất làm việc.

Một trong những ứng dụng thực tế của hàm TODAY() là tính toán tuổi. Với công thức =YEAR(TODAY())-YEAR(A1), chúng ta có thể tính được tuổi của một người dựa trên ngày sinh được nhập vào ô A1. Điều này rất hữu ích trong việc quản lý thông tin cá nhân hoặc tính toán độ tuổi của khách hàng.

Hàm TODAY() cũng có thể được sử dụng để theo dõi các khoảng thời gian quan trọng trong công việc. Ví dụ, nếu bạn muốn biết số ngày còn lại cho một báo cáo được gửi đến khách hàng, bạn có thể sử dụng công thức =DAYS(TODAY(),B1), trong đó B1 là ngày gửi báo cáo. Kết quả sẽ cho bạn biết số ngày còn lại cho đến hạn gửi báo cáo và giúp bạn theo dõi tiến độ công việc một cách hiệu quả.

Với những ứng dụng thực tế này, hàm TODAY() không chỉ là một công cụ đơn giản để trả về ngày hiện tại trong Excel mà còn là một phương tiện hữu ích để nâng cao hiệu suất làm việc. Bằng cách kết hợp nó với các hàm khác, chúng ta có thể tính toán tuổi, theo dõi các khoảng thời gian quan trọng và đồng thời giữ được sự linh hoạt trong công việc hàng ngày. Sử dụng hàm TODAY() không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và công sức, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự sáng tạo và đổi mới trong công việc của chúng ta.

Mẹo và thủ thuật sử dụng hàm TODAY() hiệu quả trong Excel

Hàm TODAY() là một trong những công cụ quan trọng và hữu ích nhất trong Microsoft Excel. Đây là một công cụ mạnh mẽ giúp người dùng trả về ngày hiện tại một cách tự động. Hàm này không chỉ tiết kiệm thời gian cho người dùng, mà còn giúp tăng tính chính xác và hiệu suất trong các công việc liên quan đến việc theo dõi thời gian.

Một lợi ích quan trọng của hàm TODAY() là nó không yêu cầu bất kỳ thông tin nào từ người dùng. Người dùng chỉ cần sử dụng hàm này một lần duy nhất và sau đó nó sẽ tự động cập nhật ngày hiện tại vào ô đã được chỉ định. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn theo dõi các biểu đồ, báo cáo hoặc các công việc có liên quan đến thời gian, mà bạn muốn luôn được cập nhật với thông tin mới nhất.

Thêm vào đó, hàm TODAY() có thể được kết hợp với các hàm khác để tạo ra các tính toán phức tạp liên quan đến ngày tháng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm TODAY() để tính tuổi của một người dựa trên ngày sinh của họ. Bằng cách trừ ngày sinh từ ngày hiện tại, bạn có thể tự động tính toán tuổi của một người và giúp đơn giản hóa quá trình này.

Với những lợi ích và tính năng linh hoạt mà hàm TODAY() mang lại, không có lí do gì để không sử dụng công cụ này trong Excel. Việc sử dụng hàm này giúp tiết kiệm thời gian, tăng tính chính xác và hiệu suất làm việc. Hãy khám phá các ứng dụng thú vị của hàm TODAY() trong công việc hàng ngày của bạn và tận dụng những tiện ích mà nó mang lại cho công việc của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để sử dụng hàm TODAY() để tính ngày tháng trong Excel?

Để tính ngày tháng trong Excel sử dụng hàm TODAY(), ta chỉ cần gõ “=TODAY()”vào ô muốn hiển thị kết quả. Hàm này sẽ trả về ngày hiện tại theo định dạng mặc định của Excel. Điều này rất hữu ích khi cần theo dõi và cập nhật các thông tin liên quan đến thời gian trong bảng tính. Hơn nữa, việc sử dụng hàm TODAY() giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt sai sót do việc nhập liệu thủ công. Với tính năng này, người dùng có thể linh hoạt áp dụng để tính toán, so sánh hoặc làm việc với các công thức khác trong Excel một cách chính xác và nhanh chóng.

Hàm TODAY() có thể tự động cập nhật ngày hiện tại trong bảng tính Excel như thế nào?

Hàm TODAY() trong Excel là một công cụ hữu ích giúp tự động cập nhật ngày hiện tại trong bảng tính. Khi sử dụng hàm này, người dùng không cần phải thay đổi hoặc cập nhật thủ công ngày hiện tại trong bảng tính của mình. Thay vào đó, hàm TODAY() sẽ trả về ngày hiện tại tự động mỗi khi bảng tính được mở hoặc tính toán lại. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng và đảm bảo rằng thông tin về ngày hiện tại luôn được cập nhật chính xác. Với khả năng tự động cập nhật này, hàm TODAY() mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong việc quản lý và theo dõi các thông tin liên quan đến thời gian trong bảng tính Excel.

Làm sao để sử dụng hàm TODAY() để tính tuổi trong Excel?

Để tính tuổi trong Excel, ta có thể sử dụng hàm TODAY() kết hợp với hàm YEAR(). Đầu tiên, ta sử dụng hàm TODAY() để lấy ngày hiện tại. Sau đó, ta sử dụng hàm YEAR() để lấy năm hiện tại từ ngày đã lấy. Tiếp theo, ta trừ năm sinh của một người từ năm hiện tại để tính được tuổi của người đó. Ví dụ, nếu ta muốn tính tuổi của một người sinh vào năm 1990, ta có thể sử dụng công thức “=YEAR(TODAY())-1990″để tính được tuổi của người đó. Bằng cách này, chúng ta có thể linh hoạt tính toán và cập nhật tuổi trong Excel một cách dễ dàng và chính xác.

Có thể kết hợp hàm TODAY() với các hàm khác trong Excel như thế nào?

Khi sử dụng hàm TODAY() trong Excel, người dùng có thể kết hợp nó với các hàm khác để tạo ra những tính toán phức tạp và đa dạng. Ví dụ, bằng cách kết hợp TODAY() với hàm DATEDIF(), ta có thể tính số ngày giữa hai ngày nhất định. Hơn nữa, việc kết hợp TODAY() với hàm IF() cho phép chúng ta kiểm tra điều kiện và thực hiện các tính toán tuỳ thuộc vào ngày hiện tại. Điều này mang lại rất nhiều tiện ích trong việc quản lý dữ liệu và tính toán trong Excel.

Hàm TODAY() có ứng dụng thực tế nào trong công việc?

Hàm today() trong excel có nhiều ứng dụng thực tế trong công việc. Một trong số đó là việc theo dõi ngày tháng hiện tại để tự động cập nhật các báo cáo và biểu đồ. Khi sử dụng hàm today() kết hợp với các hàm khác, người dùng có thể xác định ngày tháng theo ý muốn và tính toán các chỉ số, doanh thu hoặc lịch trình dựa trên ngày hiện tại. Hơn nữa, hàm today() cũng giúp rút gọn quy trình làm việc và tiết kiệm thời gian cho nhân viên bằng cách tự động cập nhật thông tin liên quan đến ngày hiện tại, giảm thiểu sai sót và tăng tính chính xác trong công việc hàng ngày. Với những ứng dụng linh hoạt và tiện lợi của mình, hàm today() là một công cụ không thể thiếu trong công việc hàng ngày của các chuyên gia sử dụng excel.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng hàm TODAY() trong Excel để trả về ngày hiện tại. Chúng ta đã biết cách tính ngày tháng và tuổi sử dụng hàm này, cũng như cách kết hợp nó với các hàm khác trong Excel.

Hàm TODAY() rất hữu ích trong công việc hàng ngày, đặc biệt là khi cần theo dõi và cập nhật thông tin liên quan đến thời gian. Với khả năng tự động cập nhật ngày hiện tại, chúng ta có thể dễ dàng tính toán các chỉ số thời gian và theo dõi tiến độ công việc. Hơn nữa, kết hợp TODAY() với các hàm khác như DATE(), MONTH(), YEAR(), chúng ta có thể xử lý các phép toán phức tạp liên quan đến ngày tháng.

Tóm lại, việc sử dụng hàm TODAY() trong Excel mang lại nhiều lợi ích cho công việc hàng ngày của chúng ta. Tính linh hoạt và khả năng tự động cập nhật giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và tăng tính chính xác trong các tính toán liên quan đến ngày tháng.