Cách Sử Dụng Các Hàm Subtotal Trong Excel Để Tính Tổng Số Liệu

Việc tính tổng số liệu trong Excel là một kỹ năng cơ bản và quan trọng đối với những người làm việc với dữ liệu. Tuy nhiên, khi có nhiều loại số liệu và bạn muốn tính tổng theo từng nhóm, hoặc chỉ tính tổng những số liệu thỏa mãn một điều kiện nào đó, việc sử dụng các hàm subtotal trong Excel sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất công việc.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng các hàm subtotal trong Excel để tính tổng số liệu một cách linh hoạt và hiệu quả. Chúng ta sẽ khám phá các cách thức áp dụng các hàm subtotal vào các tình huống thực tế, từ việc tính tổng theo nhóm cho đến tính toán chỉ trong khoảnh khắc. Bài viết này hướng đến những người làm việc với dữ liệu và mong muốn tìm hiểu về cách áp dụng công nghệ mới để tối ưu hóa quy trình làm việc của mình. Hãy cùng khám phá và khai phá tiềm năng của các hàm subtotal trong Excel!

Tổng quan về các hàm subtotal trong Excel

Trong Excel, các hàm subtotal là những công cụ mạnh mẽ giúp tính tổng số liệu trong một phạm vi được chỉ định. Có nhiều loại hàm subtotal khác nhau để thực hiện các phép toán khác nhau, từ tính tổng đơn giản đến tính trung bình, tối đa, tối thiểu và nhiều phép toán khác.

Công dụng chính của các hàm subtotal là cho phép người dùng tính tổng số liệu trong một phạm vi con của bảng tính, thay vì tính toàn bộ dữ liệu. Điều này rất hữu ích khi bạn chỉ muốn tính tổng một phần nhỏ của dữ liệu hoặc khi bạn muốn theo dõi sự thay đổi của tổng theo thời gian.

Để sử dụng các hàm subtotal trong Excel, bạn cần biết cú pháp cơ bản của chúng. Cú pháp này thường bao gồm tên hàm và một tập hợp các tham số. Ví dụ, để tính tổng của một phạm vi con từ ô A1 đến A10, bạn có thể sử dụng công thức “=SUBTOTAL(9,A1:A10)”. Trong ví dụ này, số 9 là mã cho phép toán tổng.

Chuyển sang phần tiếp theo về cú pháp cơ bản của các hàm subtotal, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các tham số và cách sử dụng chúng để tính toán các loại tổng khác nhau.

Cú pháp cơ bản của các hàm subtotal

Cú pháp cơ bản của các hàm subtotal trong Excel là một công cụ mạnh mẽ để tính tổng số liệu theo nhóm. Với cú pháp này, người dùng có thể tạo ra các công thức phức tạp để tính toán các giá trị tổng, trung bình hoặc sự đếm số lượng dữ liệu trong một nhóm. Công thức này cho phép người dùng chọn các giá trị con trong một loạt dữ liệu và áp dụng chúng vào các hàm subtotal khác nhau.

Để sử dụng cú pháp của các hàm subtotal, người dùng cần đảm bảo rằng ô kết quả đã được chọn và nhập công thức theo đúng cấu trúc. Cấu trúc chung của công thức gồm có: số thứ tự của hàm subtotal (từ 1 đến 11), loại hàm (SUM, AVERAGE, COUNT…) và khoảng ô chứa dữ liệu muốn tính toán.

Một ví dụ về việc sử dụng cú pháp này là khi bạn muốn tính tổng giá trị của mỗi nhóm sản phẩm trong danh sách hàng hóa. Bạn có thể sử dụng công thức =SUBTOTAL(9,A2:A10), trong đó 9 là số thứ tự của hàm SUM và A2:A10 là khoảng ô chứa dữ liệu. Kết quả sẽ trả về tổng giá trị của các ô trong khoảng A2 đến A10.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính tổng số liệu theo từng nhóm. Bằng cách kết hợp cú pháp của các hàm subtotal và một số công thức khác, người dùng có thể thực hiện việc này một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tính tổng số liệu theo từng nhóm

Có rất nhiều trường hợp khi làm việc với số liệu trong Excel, chúng ta cần tính tổng các số liệu theo từng nhóm riêng biệt. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể sử dụng các hàm subtotal trong Excel. Hàm subtotal cho phép tính tổng số liệu chỉ trong một nhóm dữ liệu cụ thể, không bao gồm các dòng đã được ẩn hoặc lọc.

Để sử dụng hàm subtotal, ta cần chỉ định hai thông số: loại chức năng tính toán và phạm vi dữ liệu. Có thể sử dụng các loại chức năng như SUM, AVERAGE, COUNT và nhiều hơn nữa để tính tổng số liệu theo từng nhóm khác nhau. Phạm vi dữ liệu có thể được xác định bằng cách chọn các ô hoặc thông qua việc nhập công thức.

Dưới đây là ba ví dụ về cách sử dụng hàm subtotal để tính tổng số liệu theo từng nhóm: 1. Tính tổng doanh thu của từng sản phẩm: Sử dụng hàm subtotal với chức năng SUM và phạm vi là cột doanh thu của sản phẩm. 2. Tính trung bình điểm thi của từng lớp: Sử dụng hàm subtotal với chức năng AVERAGE và phạm vi là cột điểm thi của từng lớp học. 3. Đếm số lượng khách hàng theo từng khu vực: Sử dụng hàm subtotal với chức năng COUNT và phạm vi là các ô chứa thông tin về khu vực của khách hàng.

Ví dụ trên chỉ là một phần nhỏ trong việc sử dụng các hàm subtotal để tính tổng số liệu theo từng nhóm trong Excel. Các hàm này có thể giúp ta tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác cho quá trình tính toán. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính tổng số liệu thỏa mãn điều kiện, mở rộng khả năng tính toán của Excel.

Tính tổng số liệu thỏa mãn điều kiện

Việc tính tổng số liệu trong Excel là một công việc phổ biến và cần thiết trong nhiều ngành nghề. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta chỉ muốn tính tổng của một phần dữ liệu thỏa mãn điều kiện nhất định. Thông thường, khi sử dụng hàm SUM, chúng ta không thể áp dụng các điều kiện để loại bỏ các giá trị không cần thiết khỏi tổng. Đó là lúc chúng ta cần sử dụng các hàm subtotal trong Excel.

Các hàm subtotal cho phép chúng ta tính tổng số liệu theo nhóm hoặc theo điều kiện mà không ảnh hưởng đến các giá trị đã ẩn. Chúng ta có thể sử dụng các hàm subtotal như SUBTOTAL, AGGREGATE và DSUM để tính tổng theo cách linh hoạt và hiệu quả.

Ví dụ, chúng ta có một bảng số liệu với thông tin về doanh thu hàng ngày của một công ty. Chúng ta muốn tính tổng doanh thu hàng tuần của công ty, bỏ qua các ngày trong tuần không hoạt động. Bằng cách sử dụng hàm subtotal, chúng ta có thể chỉ tính tổng của các ngày hoạt động trong tuần và loại bỏ các ngày nghỉ. Điều này giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về doanh thu hàng tuần của công ty mà không bị ảnh hưởng bởi các ngày không hoạt động.

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét cách sử dụng các hàm subtotal trong công thức tính toán để tận dụng tối đa tính năng linh hoạt của Excel.

Sử dụng các hàm subtotal trong công thức tính toán

Hàm subtotal trong Excel là một công cụ mạnh mẽ giúp tính tổng số liệu trong các khoảng thời gian cụ thể. Với hàm này, người dùng có thể tạo ra các công thức linh hoạt để tính toán theo nhiều tiêu chí khác nhau như tổng, trung bình, tối đa, tối thiểu và nhiều loại khác.

Để sử dụng hàm subtotal, trước tiên bạn cần chọn vùng dữ liệu muốn tính toán. Sau đó, chọn ô nơi bạn muốn hiển thị kết quả và nhập hàm subtotal. Cú pháp của hàm là =SUBTOTAL(function_num, ref1, [ref2],…), trong đó function_num là số đại diện cho loại tính toán bạn muốn thực hiện (ví dụ: 1 cho tổng, 2 cho trung bình) và ref1, ref2,… là các phạm vi dữ liệu bạn muốn tính toán.

Một điểm đặc biệt của hàm subtotal là khả năng loại bỏ các giá trị ẩn trong các bộ lọc. Khi bạn áp dụng bộ lọc vào vùng dữ liệu và sử dụng hàm subtotal để tính toán, kết quả chỉ tính toàn bộ các giá trị hiển thị sau khi áp dụng bộ lọc. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn tính toán các chỉ số dựa trên một phạm vi dữ liệu cụ thể.

Transition:

Sau khi đã biết cách sử dụng hàm subtotal để tính tổng số liệu, chúng ta tiếp tục với phần tiếp theo: “Tính tổng số liệu trong khoảng thời gian cụ thể”. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm subtotal để tính toán các chỉ số trong một khoảng thời gian nhất định.

Tính tổng số liệu trong khoảng thời gian cụ thể

1. Excel cung cấp nhiều cách để tính tổng số liệu, bao gồm sử dụng các hàm subtotal. 2. Hàm subtotal cho phép người dùng tính tổng số liệu trong các khoảng thời gian cụ thể trên bất kỳ dữ liệu được chọn. 3. Khi sử dụng hàm subtotal trong Excel, người dùng có thể định nghĩa giới hạn của các khoảng thời gian cụ thể, và tính tổng số liệu trong các khoảng thời gian này. 4. Cách tính tổng số liệu trong Excel bao gồm sử dụng hàm subtotal để xác định tổng số liệu trong các khoảng thời gian cụ thể mà người dùng đã đặt. 5. Hàm subtotal sẽ tính tổng số liệu trong các khoảng thời gian cụ thể được định nghĩa bởi người dùng, và hiển thị kết quả này trên bảng. 6. Kết quả của hàm subtotal sẽ cho phép người dùng có thể định nghĩa khoảng thời gian cụ thể và tính tổng số liệu trong các khoảng thời gian này một cách dễ dàng.

Cách tính tổng số liệu trong Excel

Để tính tổng số liệu trong khoảng thời gian cụ thể trong Excel, người dùng có thể sử dụng hàm subtotal. Hàm này giúp tính toán tổng của các ô được chọn trong một khoảng dữ liệu nhất định. Đặc biệt, khi sử dụng hàm subtotal, người dùng có thể lọc và tính toán tổng số liệu mà không bị ảnh hưởng bởi việc lọc.

Hàm subtotal có cú pháp như sau: =SUBTOTAL(function_num, ref1, [ref2], …). Trong đó, function_num là số nguyên từ 1 đến 11 hoặc từ 101 đến 111 tương ứng với các phép tính khác nhau như tổng, trung bình, max, min,…; ref1, [ref2],… là các thông số đầu vào là các ô chứa dữ liệu cần tính toán.

Để áp dụng hàm subtotal cho một khoảng dữ liệu cụ thể, người dùng chỉ cần chọn ô kết quả và nhập công thức tương ứng. Sau đó, kết quả của tổng số liệu trong khoảng thời gian cụ thể sẽ hiển thị ngay trên ô kết quả đã chọn. Việc sử dụng hàm subtotal giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất tính toán trong Excel.

Sử dụng hàm Subtotal trong Excel

Sử dụng hàm Subtotal trong Excel là một phương pháp hiệu quả để tính tổng số liệu trong khoảng thời gian cụ thể. Hàm này cho phép người dùng tính toán tổng của các ô được chọn trong một khoảng dữ liệu nhất định mà không bị ảnh hưởng bởi việc lọc.

Cú pháp của hàm Subtotal khá đơn giản, chỉ cần nhập vào số nguyên từ 1 đến 11 hoặc từ 101 đến 111 tương ứng với các phép tính khác nhau như tổng, trung bình, max, min,… và các thông số đầu vào là các ô chứa dữ liệu cần tính toán. Sau khi nhập công thức tương ứng và chọn ô kết quả, kết quả của tổng số liệu trong khoảng thời gian cụ thể sẽ được hiển thị ngay trên ô kết quả đã chọn.

Việc sử dụng hàm Subtotal không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao hiệu suất tính toán trong Excel. Đặc biệt, hàm này cho phép người dùng lọc và tính toán tổng số liệu một cách linh hoạt mà không làm thay đổi các điều kiện lọc. Điều này rất hữu ích khi người dùng cần tính toán tổng số liệu trong một khoảng thời gian cụ thể và đồng thời lọc các điều kiện khác nhau trong bảng dữ liệu.

Tính tổng số liệu trong khoảng thời gian cụ thể

Trong Excel, việc tính toán tổng số liệu trong khoảng thời gian cụ thể là một công việc quan trọng và được sử dụng rất phổ biến. Để giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất tính toán, hàm Subtotal trong Excel là một công cụ hữu ích. Hàm này cho phép người dùng tính tổng của các ô được chọn trong một khoảng dữ liệu nhất định mà không bị ảnh hưởng bởi việc lọc. Cú pháp của hàm Subtotal khá đơn giản, chỉ cần nhập vào số nguyên từ 1 đến 11 hoặc từ 101 đến 111 tương ứng với các phép tính khác nhau như tổng, trung bình, max, min,… và các thông số đầu vào là các ô chứa dữ liệu cần tính toán.

Một điểm mạnh của hàm Subtotal là khả năng linh hoạt khi tính toán tổng số liệu trong khoảng thời gian cụ thể và đồng thời lọc các điều kiện khác nhau trong bảng dữ liệu. Việc này rất hữu ích khi người dùng muốn xem tổng số liệu của một khoảng thời gian nhưng vẫn muốn áp dụng các điều kiện lọc khác. Hàm Subtotal không làm thay đổi các điều kiện lọc mà chỉ tính toán tổng số liệu trong phạm vi đã chọn, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất làm việc.

Với những ưu điểm và tính linh hoạt của hàm Subtotal, người dùng có thể nhanh chóng và dễ dàng tính toán tổng số liệu trong khoảng thời gian cụ thể mà không cần lo lắng về việc lọc dữ liệu. Hàm này giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng và nâng cao hiệu suất tính toán trong Excel. Hơn nữa, với khả năng linh hoạt khi áp dụng các điều kiện lọc, người dùng có thể tùy chỉnh kết quả tính toán sao cho phù hợp với yêu cầu công việc của mình.

Sử dụng các hàm subtotal với các hàm khác trong Excel

Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu cách tính tổng số liệu trong khoảng thời gian cụ thể trong Excel. Tuy nhiên, khi làm việc với các bảng dữ liệu lớn hơn và có nhiều cột, việc tính toán tổng số liệu trở nên phức tạp hơn. Đó là lúc chúng ta có thể sử dụng các hàm subtotal trong Excel để giải quyết vấn đề này.

Các hàm subtotal trong Excel cho phép tính toán tổng các số liệu theo nhóm hoặc theo điều kiện mà không ảnh hưởng đến bảng dữ liệu gốc. Các hàm này được sử dụng kết hợp với các hàm khác như SUM, AVERAGE, MAX, MIN,… để thực hiện các phép tính trên các nhóm con của dữ liệu.

Để sử dụng các hàm subtotal, bạn chỉ cần chọn một ô trong cột mà bạn muốn tính tổng số liệu theo nhóm hoặc điều kiện. Sau đó, chọn tab “Data”trên thanh công cụ và chọn “Subtotal”. Trong hộp thoại “Subtotal”, bạn có thể chọn loại phép tính (sum, average,…) và cột dữ liệu mà bạn muốn tính toán. Bạn cũng có thể chọn cột để nhóm dữ liệu và sắp xếp lại bảng dữ liệu sau khi tính toán.

Markdown list: 1. Sử dụng các hàm subtotal trong Excel để tính tổng số liệu theo nhóm hoặc điều kiện. 2. Các hàm subtotal được kết hợp với các hàm khác như SUM, AVERAGE, MAX, MIN,… để thực hiện phép tính trên các nhóm con của dữ liệu. 3. Để sử dụng các hàm subtotal, chọn một ô trong cột muốn tính tổng số liệu theo nhóm hoặc điều kiện, sau đó chọn tab “Data”trên thanh công cụ và chọn “Subtotal”. 4. Bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt và hiển thị của các hàm subtotal bằng cách chọn loại phép tính, cột dữ liệu và cài đặt nhóm và sắp xếp lại bảng dữ liệu.

Vậy là bạn đã biết cách sử dụng các hàm subtotal trong Excel để tính tổng số liệu theo nhóm hoặc điều kiện. Tuy nhiên, không chỉ giới hạn ở việc sử dụng các phép tính đơn giản, bạn còn có thể tùy chỉnh các cài đặt và hiển thị của các hàm subtotal để phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của công việc. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh các cài đặt và hiển thị của các hàm subtotal trong phần tiếp theo.

Tùy chỉnh các cài đặt và hiển thị của các hàm subtotal

Để tùy chỉnh các cài đặt và hiển thị của các hàm subtotal trong Excel, người dùng có thể sử dụng một số tính năng và tùy chọn được cung cấp. Một trong những tính năng quan trọng là khả năng chọn các loại tổng hợp khác nhau cho các giá trị trong phạm vi dữ liệu. Người dùng có thể chọn từ các loại tổng hợp như SUM, AVERAGE, MAX, MIN và COUNT để tính toán theo ý muốn.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tùy chỉnh cách subtotal được hiển thị trong bảng tính. Họ có thể chọn xem subtotal được hiển thị ở phía trên hay phía dưới của phạm vi dữ liệu. Hơn nữa, người dùng còn có thể điều chỉnh kiểu đánh số cho các hàng hoặc cột subtotal để tạo sự rõ ràng và dễ đọc cho báo cáo.

Đối với những người sử dụng Excel mong muốn khám phá những công cụ mới để tạo ra báo cáo và biểu đồ tiện ích, sử dụng các hàm subtotal là một lựa chọn không thể thiếu. Bằng việc áp dụng các hàm này vào phạm vi dữ liệu, người dùng có thể nhanh chóng tính toán và tổng hợp số liệu một cách chính xác. Đồng thời, việc tùy chỉnh các cài đặt và hiển thị của các hàm subtotal sẽ giúp người dùng tạo ra báo cáo và biểu đồ theo phong cách cá nhân và sáng tạo.

Tóm lại, việc sử dụng các hàm subtotal trong Excel không chỉ giúp người dùng tính toán tổng số liệu một cách thuận tiện, mà còn mang lại khả năng tùy chỉnh và hiển thị linh hoạt. Với những tính năng này, người dùng có thể sáng tạo và phát triển báo cáo và biểu đồ theo ý muốn của mình. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về cách sử dụng các hàm subtotal để tạo báo cáo và biểu đồ trong Excel.

Sử dụng các hàm subtotal để tạo báo cáo và biểu đồ

Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu cách tùy chỉnh các cài đặt và hiển thị của các hàm subtotal trong Excel. Bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu vào việc sử dụng các hàm subtotal để tạo báo cáo và biểu đồ.

Các hàm subtotal trong Excel rất hữu ích khi muốn tính tổng số liệu trong một phạm vi nhất định. Điều này giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về các con số quan trọng trong dữ liệu. Chúng ta có thể sử dụng các hàm subtotal để tính tổng, trung bình, tối đa, tối thiểu và nhiều loại tính toán khác trên dữ liệu.

Để sử dụng các hàm subtotal, chúng ta chỉ cần chọn một phạm vi dữ liệu mà chúng ta muốn tính toán. Sau đó, chọn hàm subtotal phù hợp từ menu công thức của Excel và nhập phạm vi vào ô Argument. Cuối cùng, nhấn Enter để kết quả được hiển thị. Bằng cách lặp lại quy trình này cho nhiều phạm vi khác nhau trong bảng tính của bạn, bạn có thể tạo ra báo cáo chi tiết với các số liệu tổng hợp.

Lời kết và một số lưu ý khi sử dụng các hàm subtotal trong Excel, chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng các hàm subtotal để tính tổng số liệu trong Excel. Các hàm subtotal rất hữu ích để thống kê và tổng hợp dữ liệu, giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về dữ liệu và tạo ra báo cáo chi tiết. Tuy nhiên, khi sử dụng các hàm subtotal, chúng ta cần lưu ý rằng các công thức này chỉ tính toán trên phạm vi được chọn và không bao gồm các hàng hoặc cột ẩn. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ loại tính toán mà chúng ta muốn áp dụng cho số liệu. Bằng việc nắm vững việc sử dụng các hàm subtotal trong Excel, bạn có thể trở thành một người làm việc hiệu quả với dữ liệu và tạo ra báo cáo chính xác.

Lời kết và một số lưu ý khi sử dụng các hàm subtotal trong Excel

Cuối cùng, để tận dụng tối đa tiềm năng của các hàm subtotal trong Excel, người dùng cần lưu ý một số điểm quan trọng. Trước hết, cần xác định rõ mục tiêu tính toán trước khi áp dụng các hàm này. Điều này giúp người dùng chọn đúng loại hàm subtotal phù hợp với yêu cầu của công việc.

Thứ hai, nhớ kiểm tra lại công thức và các tham số được sử dụng trong các hàm subtotal. Việc sai sót nhỏ có thể dẫn đến kết quả không chính xác hoặc không mong muốn. Do đó, lưu ý kiểm tra kỹ lưỡng trước khi áp dụng các công thức này vào bảng tính.

Thêm vào đó, để sử dụng hiệu quả các hàm subtotal trong Excel, người dùng có thể áp dụng các tính năng khác của phần mềm này như tự động lọc và sắp xếp dữ liệu. Điều này giúp tạo ra những báo cáo và phân tích thông tin chi tiết và rõ ràng.

Trong quá trình làm việc với Excel, sự linh hoạt và sáng tạo trong việc sử dụng các hàm subtotal là rất quan trọng. Với khả năng tính toán tổng số liệu một cách linh hoạt và đa dạng, người dùng có thể tạo ra những báo cáo độc đáo và hiệu quả. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, người dùng cần lưu ý các lưu ý về mục tiêu tính toán, kiểm tra công thức và tham số, cũng như tận dụng các tính năng khác của phần mềm Excel. Nhờ vào sự sáng tạo và áp dụng hiệu quả các hàm subtotal, người dùng có thể tiến xa hơn trong công việc phân tích số liệu và mang lại sự đổi mới không ngừng cho tổ chức của mình.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng các hàm subtotal trong Excel để tính tổng số liệu. Các hàm subtotal cung cấp nhiều tính năng linh hoạt cho việc tính toán và tổ chức dữ liệu trong Excel.

Chúng ta đã khám phá cú pháp cơ bản của các hàm subtotal và tìm hiểu cách tính tổng số liệu theo từng nhóm và thỏa mãn điều kiện. Chúng ta đã thấy rằng các hàm subtotal có thể được sử dụng kết hợp với các hàm khác trong Excel để tạo ra công thức tính toán phức tạp.

Bên cạnh đó, chúng ta đã tìm hiểu về cách tùy chỉnh các cài đặt và hiển thị của các hàm subtotal, giúp chúng ta điều chỉnh kết quả theo ý muốn. Cuối cùng, chúng ta đã xem xét việc sử dụng các hàm subtotal để tạo báo cáo và biểu đồ, giúp trình bày thông tin một cách rõ ràng và trực quan.

Tóm lại, việc sử dụng các hàm subtotal trong Excel là một công cụ mạnh mẽ để tính toán và tổ chức dữ liệu. Việc hiểu và sử dụng đúng cách các hàm này có thể giúp chúng ta tối ưu hóa quy trình làm việc và tăng hiệu suất trong công việc. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có kiến thức cơ bản để áp dụng các hàm subtotal trong công việc của mình.