Xu Hướng 9/2023 # Các Hàm Lồng Trong Excel: Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Thực Tế # Top 18 Xem Nhiều | Hatdaunho.edu.vn

Các Hàm Lồng Trong Excel: Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Thực Tế

Các hàm lồng trong Excel là một công cụ mạnh mẽ để tăng cường hiệu suất và linh hoạt trong việc tính toán và phân tích dữ liệu. Được xem như là “trình biên dịch”cho các công thức, các hàm lồng có khả năng kết hợp nhiều hàm khác nhau để tạo ra kết quả tổng hợp. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng các hàm lồng trong Excel và đưa ra các ví dụ thực tế để minh họa ứng dụng của chúng.

Trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng phát triển, sự đổi mới không ngừng trỗi dậy trong tiềm thức của chúng ta. Với mong muốn khám phá và áp dụng những ý tưởng mới, chúng ta không chỉ muốn làm việc hiệu quả mà còn muốn tìm kiếm những phương pháp tiên tiến để xử lý và phân tích dữ liệu. Các hàm lồng trong Excel là một trong những công cụ giúp chúng ta đạt được điều này, mang lại sự linh hoạt và sự tiện ích khi làm việc với bảng tính.

Tổng quan về các hàm lồng trong Excel

Các hàm lồng trong Excel là một tính năng mạnh mẽ và linh hoạt giúp người dùng thực hiện các phép tính phức tạp và logic trong bảng tính. Chúng cho phép bạn kết hợp nhiều hàm lại với nhau để tạo ra các công thức phức tạp, giải quyết các vấn đề khó khăn và đáp ứng các yêu cầu phức tạp của công việc.

Một trong những hàm lồng phổ biến nhất trong Excel là hàm IF. Hàm IF cho phép bạn kiểm tra một điều kiện và trả về kết quả khác nhau tùy thuộc vào kết quả của điều kiện đó. Khi lồng ghép nhiều hàm IF lại với nhau, bạn có thể xử lý được nhiều trường hợp khác nhau và đưa ra các quyết định dựa trên nhiều điều kiện.

Hãy xem ví dụ sau: Bạn muốn tính toán tổng tiền lương của nhân viên dựa trên số giờ làm việc hàng tuần và mức lương cơ bản của từng nhân viên. Nếu số giờ làm việc hàng tuần ít hơn hoặc bằng 40, tổng tiền lương sẽ bằng số giờ làm việc nhân với mức lương cơ bản. Nếu số giờ làm việc hàng tuần lớn hơn 40, tổng tiền lương sẽ bằng 40 nhân với mức lương cơ bản, cộng thêm số giờ làm việc vượt quá 40 nhân với mức lương cơ bản nhân 1.5. Bằng cách sử dụng hàm IF và các toán tử logic trong Excel, bạn có thể dễ dàng tính toán tổng tiền lương cho tất cả các nhân viên trong danh sách.

Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá chi tiết về cách sử dụng hàm IF lồng trong Excel để giải quyết các vấn đề phức tạp và thực hiện các tính toán logic phù hợp.

Cách sử dụng hàm IF lồng trong Excel

Hàm IF trong Excel là một trong những công cụ quan trọng để thực hiện các phép tính điều kiện trong bảng tính. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cần áp dụng nhiều điều kiện phức tạp hơn để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn. Đó là lúc chúng ta cần sử dụng hàm IF lồng trong Excel.

Hàm IF lồng cho phép chúng ta xác định một loạt các điều kiện và thực hiện các hành động khác nhau dựa trên kết quả của từng điều kiện. Chúng ta có thể sử dụng nhiều câu lệnh IF lồng nhau để tạo ra các quy tắc phức tạp. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh IF lồng để xác định xếp loại của sinh viên dựa trên điểm số, hoặc tính toán tổng tiền thanh toán với các mức giảm giá khác nhau.

Một ví dụ cụ thể về việc sử dụng hàm IF lồng là khi chúng ta muốn gán một loại sản phẩm cho từng mức giá bán hàng. Giả sử chúng ta có ba mức giá: dưới 10.000 đồng, từ 10.000 đến 20.000 đồng và trên 20.000 đồng. Chúng ta có thể sử dụng hàm IF lồng để gán loại sản phẩm tương ứng với mỗi mức giá.

Tiếp theo là hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP và INDEX-MATCH lồng trong Excel để giải quyết các vấn đề phức tạp khác.

Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP và INDEX-MATCH lồng trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP và INDEX-MATCH lồng trong Excel

Hàm VLOOKUP và INDEX-MATCH là hai công cụ mạnh mẽ trong Excel để tìm kiếm và truy xuất dữ liệu từ các bảng dữ liệu khác nhau. Khi được lồng ghép với nhau, chúng có thể giúp bạn thực hiện các phân tích phức tạp và nhanh chóng trong bộ công cụ Excel.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm VLOOKUP và INDEX-MATCH lồng trong Excel:

1. Tìm giá trị từ bảng dữ liệu: Bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP hoặc INDEX-MATCH để tìm kiếm giá trị từ một bảng dữ liệu khác. Ví dụ, nếu bạn có một danh sách sản phẩm và muốn biết giá của sản phẩm đó, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP hoặc INDEX-MATCH để tìm kiếm giá theo mã sản phẩm.

2. Tạo dropdown list động: Một ứng dụng phổ biến của hàm VLOOKUP và INDEX-MATCH là tạo ra các dropdown list động trong Excel. Bạn có thể sử dụng hàm này để tạo ra danh sách các mục lựa chọn phù hợp với điều kiện đã chọn trước đó. Ví dụ, bạn có thể tạo một dropdown list để chọn sản phẩm từ danh sách sản phẩm, và sau đó sử dụng hàm VLOOKUP hoặc INDEX-MATCH để hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm đó.

3. Kết hợp nhiều điều kiện: Một điểm mạnh của hàm INDEX-MATCH là khả năng kết hợp nhiều điều kiện trong việc tìm kiếm dữ liệu. Bạn có thể sử dụng cả hai hàm này để tìm kiếm giá trị theo nhiều tiêu chí khác nhau, ví dụ như tìm giá trị theo một khoảng thời gian cụ thể và một loại sản phẩm nhất định.

4. Tự động cập nhật dữ liệu: Khi sử dụng hàm VLOOKUP hoặc INDEX-MATCH lồng trong Excel, bạn có thể tự động cập nhật các kết quả khi có sự thay đổi trong bảng dữ liệu nguồn. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc cập nhật dữ liệu thủ công.

Với khả năng mạnh mẽ của hàm VLOOKUP và INDEX-MATCH lồng trong Excel, bạn có thể tận dụng toàn bộ tiềm năng của bộ công cụ này để thực hiện các phân tích và truy xuất dữ liệu phức tạp. Hãy khám phá và áp dụng những công cụ này vào công việc hàng ngày của bạn để nâng cao hiệu suất và sáng tạo trong công việc văn phòng. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm thống kê lồng nhau trong Excel và cách chúng có thể giúp bạn xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

Các hàm thống kê lồng nhau trong Excel

1. Hàm SUMIFS trong Excel cho phép tổng hợp các ô được chọn bởi một hoặc nhiều điều kiện lọc. 2. Hàm COUNTIFS trong Excel có thể đếm số lượng các ô được chọn bởi một hoặc nhiều điều kiện lọc. 3. Hàm AVERAGEIFS trong Excel có thể tính trung bình của các ô được chọn bởi một hoặc nhiều điều kiện lọc. 4. Hàm MAXIFS và Hàm MINIFS trong Excel cũng có thể tối ưu hóa các ô được chọn bởi một hoặc nhiều điều kiện lọc.

Hàm SUMIFS

Hàm SUMIFS là một trong những hàm thống kê lồng nhau mạnh mẽ và linh hoạt trong Excel. Được sử dụng để tính tổng các giá trị trong một phạm vi dựa trên nhiều điều kiện, hàm này cung cấp cho người dùng khả năng tìm kiếm và phân loại dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Sử dụng hàm SUMIFS giúp người dùng xác định các điều kiện để tính tổng các giá trị trong một phạm vi dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm này để tính tổng doanh thu của các sản phẩm được bán ra trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc tính tổng số lượng hàng hóa đã được bán ra cho từng khách hàng theo khu vực.

Đối với ví dụ đầu tiên, bạn có thể sử dụng hàm SUMIFS như sau: =SUMIFS(D2:D10, A2:A10, “>=”&DATE(2021,1,1), A2:A10, “<="&DATE(2021,12,31)). Trong ví dụ này, chúng ta tính tổng doanh thu từ ô D2 đến D10 cho các ngày từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2021.

Với hàm SUMIFS, người dùng có thể linh hoạt tính toán và phân loại dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau. Hàm này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi làm việc với các bảng dữ liệu lớn và phức tạp trong Excel.

Hàm COUNTIFS

Hàm COUNTIFS là một trong những hàm thống kê lồng nhau mạnh mẽ và linh hoạt trong Excel, giúp người dùng đếm số lượng các giá trị trong một phạm vi dựa trên nhiều điều kiện. Hàm này cho phép người dùng tìm kiếm và phân loại dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau, từ đó cung cấp cái nhìn tổng quan về các thông tin thống kê.

Sử dụng hàm COUNTIFS giúp người dùng xác định các điều kiện để đếm số lượng giá trị trong một phạm vi dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm này để đếm số lượng sản phẩm đã được bán ra trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc đếm số lượng khách hàng theo khu vực.

Với hàm COUNTIFS, người dùng có thể linh hoạt tính toán và phân loại dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau. Hàm này rất hữu ích khi làm việc với các bảng dữ liệu lớn và phức tạp trong Excel, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Bằng cách sử dụng hàm COUNTIFS, người dùng có thể nhanh chóng đếm và phân tích các thông tin thống kê một cách hiệu quả.

Sử dụng hàm CONCATENATE và TEXTJOIN lồng trong Excel

Hàm CONCATENATE và TEXTJOIN là hai hàm mạnh mẽ trong Excel cho phép bạn nối các chuỗi và giá trị thành một chuỗi duy nhất. Hàm CONCATENATE được sử dụng để nối các chuỗi trong các ô khác nhau lại với nhau, trong khi hàm TEXTJOIN có thể nối cả các giá trị từ một phạm vi ô cụ thể.

Ví dụ, bạn có danh sách tên của các sinh viên trong một lớp học và muốn tạo ra một chuỗi duy nhất chứa tên của tất cả sinh viên đó. Bạn có thể sử dụng hàm CONCATENATE để nối từng tên vào chuỗi chung. Ví dụ: =CONCATENATE(A2,””,B2) sẽ nối giá trị trong ô A2 với khoảng trắng và giá trị trong ô B2, tạo ra một chuỗi mới chứa cả hai tên.

Tuy nhiên, nếu bạn có rất nhiều giá trị muốn nối với nhau, việc sử dụng hàm CONCATENATE có thể trở nên phiền toái. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng hàm TEXTJOIN để tiết kiệm công sức. Hàm TEXTJOIN cho phép bạn chỉ định một phạm vi ô cần nối và ký tự ngăn cách giữa các giá trị. Ví dụ: =TEXTJOIN(“, “, TRUE, A2:B10) sẽ nối tất cả các giá trị từ ô A2 đến B10 bằng dấu phẩy và khoảng trắng, tạo ra một chuỗi duy nhất chứa tất cả các giá trị đó.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá hai hàm lồng khác trong Excel là hàm COUNTIF và SUMIF. Hàm COUNTIF được sử dụng để đếm số lượng ô trong một phạm vi thỏa mãn một điều kiện xác định. Ví dụ, bạn có một danh sách điểm của sinh viên và muốn biết có bao nhiêu sinh viên đã đạt điểm cao hơn 8.0. Bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lượng ô trong phạm vi điểm mà thỏa mãn điều kiện “>8.0”.

Hàm SUMIF được sử dụng để tính tổng các ô trong một phạm vi thỏa mãn một điều kiện xác định. Ví dụ, bạn có danh sách thu nhập của nhân viên và muốn tính tổng thu nhập của nhân viên có tuổi lớn hơn 30 tuổi. Bạn có thể sử dụng hàm SUMIF để tính tổng các ô trong phạm vi tuổi mà thỏa mãn điều kiện “>30”.

Với sự hiện diện của các hàm lồng như COUNTIF và SUMIF, việc tính toán và phân tích dữ liệu trong Excel trở nên linh hoạt và tiện lợi hơn bao giờ hết. Bằng cách sử dụng các công cụ này, bạn có thể nhanh chóng tạo ra những báo cáo và phân tích chi tiết từ dữ liệu của mình. Hãy tiếp tục khám phá các hàm lồng khác trong Excel để tận dụng tối đa tiềm năng của phần mềm này.

Hàm COUNTIF và SUMIF lồng trong Excel

Tiếp theo trong loạt bài này, chúng ta sẽ khám phá hai hàm rất mạnh mẽ và linh hoạt trong Excel: COUNTIF và SUMIF. Như cái tên gợi ý, hàm COUNTIF được sử dụng để đếm số lượng các ô trong một phạm vi thỏa mãn một điều kiện cụ thể. Hãy tưởng tượng bạn có một bảng dữ liệu với hàng ngàn dòng và bạn muốn biết có bao nhiêu dòng thỏa mãn một điều kiện nhất định. Hàm COUNTIF là công cụ giúp bạn làm điều đó với sự tiện lợi và nhanh chóng.

Ví dụ, bạn có một danh sách các sản phẩm với thông tin về tên sản phẩm, giá thành và số lượng đã bán. Bạn muốn biết có bao nhiêu sản phẩm đã bán được với giá thành trên 100 đô la. Bằng cách sử dụng hàm COUNTIF, bạn chỉ cần xác định phạm vi chứa giá thành sản phẩm và điều kiện “lớn hơn 100”. Kết quả sẽ là số lượng các sản phẩm thỏa mãn điều kiện này.

Hàm SUMIF cũng hoạt động tương tự như hàm COUNTIF, nhưng thay vì đếm, nó tính tổng các giá trị trong một phạm vi thỏa mãn điều kiện. Với hàm này, bạn có thể tính toán tổng doanh thu từ các sản phẩm đã bán được với giá thành cao hơn 100 đô la, chẳng hạn.

Tính toán dữ liệu với hàm AVERAGEIF và AVERAGEIFS lồng trong Excel

Hàm AVERAGEIF và AVERAGEIFS là hai hàm tính toán dữ liệu phổ biến trong Excel. Hàm AVERAGEIF được sử dụng để tính trung bình các giá trị trong một phạm vi dựa trên một điều kiện cụ thể, trong khi hàm AVERAGEIFS cho phép tính trung bình các giá trị trong nhiều phạm vi dựa trên nhiều điều kiện khác nhau.

Ví dụ thực tế về việc sử dụng hàm AVERAGEIF có thể là khi bạn muốn tính trung bình điểm số của các học sinh trong một lớp học. Bạn có thể sử dụng hàm này để tính toán trung bình điểm của các học sinh có tuổi từ 15 đến 18 tuổi. Điều kiện là “tuổi”phải nằm trong khoảng từ 15 đến 18, và bạn chỉ cần chọn phạm vi chứa các điểm số.

Một ví dụ về sử dụng hàm AVERAGEIFS là khi bạn muốn tính toán trung bình doanh thu của một công ty theo từng quý trong năm. Bạn có thể sử dụng hàm này để tính toán trung bình doanh thu của công ty trong quý 1, quý 2 và quý 3. Các điều kiện là “quý”phải là 1, 2 hoặc 3 và bạn chỉ cần chọn phạm vi chứa các doanh thu.

Markdown list: – Hàm AVERAGEIF và AVERAGEIFS là hai hàm tính toán dữ liệu trong Excel. – Hàm AVERAGEIF được sử dụng để tính trung bình các giá trị trong một phạm vi dựa trên một điều kiện cụ thể. – Hàm AVERAGEIFS cho phép tính trung bình các giá trị trong nhiều phạm vi dựa trên nhiều điều kiện khác nhau.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm date và time lồng trong excel.

Sử dụng hàm DATE và TIME lồng trong Excel

Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách tính toán dữ liệu trong Excel bằng cách sử dụng các hàm AVERAGEIF và AVERAGEIFS. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá các hàm DATE và TIME lồng trong Excel, giúp chúng ta làm việc với dữ liệu ngày tháng và thời gian một cách dễ dàng.

Hàm DATE trong Excel được sử dụng để tạo ra một giá trị ngày từ các thông số năm, tháng và ngày được chỉ định. Ví dụ, nếu bạn muốn tạo ra giá trị ngày 10/05/2022, bạn có thể sử dụng công thức “=DATE(2022,5,10)”. Hàm này rất hữu ích khi bạn muốn tính toán tuổi của một người từ ngày sinh của họ.

Hàm TIME trong Excel được sử dụng để tạo ra một giá trị thời gian từ các thông số giờ, phút và giây được chỉ định. Ví dụ, nếu bạn muốn tạo ra giá trị thời gian 09:30:45 AM, bạn có thể sử dụng công thức “=TIME(9,30,45)”. Hàm này rất hữu ích khi bạn muốn tính toán khoảng thời gian giữa hai thời điểm.

Với các hàm DATE và TIME lồng trong Excel, chúng ta có thể tạo ra các công thức phức tạp để xử lý dữ liệu ngày tháng và thời gian. Bằng cách kết hợp với các hàm khác như SUM, AVERAGE, MAX, MIN và IF, chúng ta có thể tính toán, so sánh và phân tích dữ liệu một cách linh hoạt. Hãy sử dụng sự sáng tạo của bạn để khám phá và áp dụng những hàm này vào công việc hàng ngày của bạn.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục đến với hai hàm quan trọng khác trong Excel: hàm INDEX và MATCH. Chúng là những công cụ mạnh mẽ cho việc truy xuất thông tin từ bảng dữ liệu lớn. Hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng và ví dụ thực tế về các hàm này sẽ được trình bày trong phần sau.

Hướng dẫn sử dụng hàm INDEX và MATCH lồng trong Excel

Hàm INDEX và MATCH là hai hàm mạnh mẽ trong Excel, khi được lồng vào nhau, chúng có thể giúp chúng ta tìm kiếm và truy xuất dữ liệu một cách linh hoạt. Hàm INDEX được sử dụng để trích xuất giá trị từ một phạm vi hay bảng dữ liệu, trong khi hàm MATCH được sử dụng để tìm vị trí của giá trị trong một phạm vi. Khi kết hợp cả hai hàm này lại, chúng ta có thể tìm kiếm và truy xuất dữ liệu theo các điều kiện phức tạp.

Ví dụ thực tế cho việc sử dụng hàm INDEX và MATCH lồng trong Excel là khi chúng ta muốn tra cứu thông tin khách hàng từ một bảng dữ liệu lớn. Chúng ta có thể sử dụng hàm MATCH để tìm kiếm mã khách hàng trong cột mã khách hàng của bảng dữ liệu và trả về vị trí của nó. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng hàm INDEX để truy xuất thông tin khách hàng từ các cột khác như tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v. Bằng cách lồng hai hàm này vào nhau, chúng ta có thể nhanh chóng và dễ dàng truy xuất thông tin khách hàng mà không cần phải duyệt qua toàn bộ bảng dữ liệu.

Việc sử dụng hàm INDEX và MATCH lồng trong Excel là một công cụ mạnh mẽ trong việc tìm kiếm và truy xuất dữ liệu. Chúng giúp chúng ta thực hiện các phép tra cứu phức tạp một cách linh hoạt và nhanh chóng. Tuy nhiên, việc sử dụng hai hàm này có thể gây khó khăn cho người mới học Excel. Để giải quyết vấn đề này, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hai hàm iferror và iserror để xử lý các lỗi có thể xảy ra trong quá trình sử dụng hàm INDEX và MATCH.

Sử dụng hàm IFERROR và ISERROR lồng trong Excel

Sử dụng hàm IFERROR và ISERROR lồng trong Excel là một cách hiệu quả để xử lý các giá trị lỗi trong bảng tính. Hàm IFERROR được sử dụng để kiểm tra nếu một công thức có giá trị lỗi, nó sẽ trả về một giá trị khác mà ta đã định trước. Ví dụ, khi chúng ta muốn tính tổng của một dãy số nhưng có thể có các ô rỗng hoặc không hợp lệ trong dãy đó, ta có thể sử dụng hàm IFERROR để đưa ra kết quả phù hợp.

Hàm ISERROR, ngược lại, được sử dụng để kiểm tra xem một ô có chứa giá trị lỗi hay không. Nếu ô chứa giá trị lỗi, hàm này sẽ trả về TRUE; ngược lại, nó sẽ trả về FALSE. Khi kết hợp cùng với hàm IFERROR, chúng ta có thể tạo ra những công thức phức tạp để xử lý và hiển thị thông tin cho người dùng một cách linh hoạt.

Ví dụ thực tế cho việc sử dụng hàm IFERROR và ISERROR trong Excel là khi bạn muốn tính toán tỷ suất tăng trưởng của doanh thu hàng quý. Trong trường hợp có một quý nào đó không có doanh thu hoặc có giá trị lỗi, bạn có thể sử dụng hàm IFERROR để hiển thị thông báo “Không có dữ liệu”thay vì kết quả sai lệch. Đồng thời, sử dụng hàm ISERROR để kiểm tra xem các ô chứa doanh thu có giá trị lỗi hay không, từ đó bạn có thể điều chỉnh công thức tính toán một cách linh hoạt và chính xác.

Bằng cách sử dụng hàm IFERROR và ISERROR lồng trong Excel, người dùng có thể xử lý các giá trị lỗi một cách nhanh chóng và hiệu quả. Việc áp dụng những công thức phức tạp này cho các bảng tính của bạn sẽ giúp tăng tính linh hoạt và độ chính xác của dữ liệu. Hãy khám phá và ứng dụng những tính năng này trong Excel để nâng cao hiệu suất làm việc của bạn và đạt được những kết quả đáng kinh ngạc!

Kết luận

Tổng kết:

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các hàm lồng trong Excel và cách sử dụng chúng trong các tình huống thực tế. Chúng ta đã khám phá cách sử dụng hàm IF để thực hiện kiểm tra điều kiện và trả về kết quả tương ứng. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về hai cách tiếp cận khác nhau để tìm kiếm dữ liệu trong Excel: sử dụng hàm VLOOKUP hoặc INDEX-MATCH.

Bên cạnh đó, chúng ta đã xem xét cách sử dụng các hàm thống kê lồng nhau để tính toán dữ liệu và tổ chức thông tin một cách hiệu quả. Chúng ta đã khám phá các hàm CONCATENATE và TEXTJOIN để nối chuỗi và kết hợp nhiều giá trị thành một giá trị duy nhất. Cuối cùng, chúng ta đã xem xét cách sử dụng các hàm DATE và TIME để làm việc với ngày tháng và thời gian trong Excel.

Việc nắm vững các hàm lồng trong Excel có thể giúp cho công việc tính toán và phân tích dữ liệu trở nên thuận tiện và nhanh chóng. Hi vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản và hướng dẫn sử dụng các hàm lồng trong Excel một cách hiệu quả.